طراحی رابط کاربری اپلیکیشن آموزش و مسابقه چند نفره